اماکن آموزشی

  طراحی و اجرای کلاس هوشمند متشکل از تجهیزات کمک آموزشی مبتنی بر وب  

  • مشاوره و تجهیز سیستم های تولید تصویری  هوشمند
  • ارائه راهکارهای نوین در خصوص سیستم های اطلاع رسانی و پیجینگ عمومی
  • ارائه مشاوره ،طراحی  و تجهیز  سیستم های  DIGITAL SIGNAGE و نمایشگر های تخصصی
  • مشاور رسانه ای رادیو تلویزیونی و تولید برنامه ای جهت ارائه در شبکه های اجتماعی
  • کارشناسی و مشاوره کارفرمایان در خصوص انتخاب برند و سیستم ها
  • جانمایی و تهیه نقشه های اجرایی 
  • نظارت بر اجرای استاندارد و تحویل گیری از پیمانکاران