اماکن مذهبی

  طراحی و اجرای سیستم های صوتی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری و بهره گیری از برند های معتبر اروپایی

  مشاوره و تجهیز سیستم های تولید تصویری خطی و غیر خطی

  ارائه راهکارهای نوین در خصوص سیستم های اطلاع رسانی و پیجینگ عمومی

  ارائه مشاوره ،طراحی  و تجهیز  سیستم های  DIGITAL SIGNAGE و نمایشگر های تخصصی

  مشاور رسانه ای رادیو تلویزیونی و تولید برنامه ای جهت ارائه در شبکه های اجتماعی

  کارشناسی و مشاوره کارفرمایان در خصوص انتخاب برند و سیستم ها

  جانمایی و تهیه نقشه های اجرایی 

  نظارت بر اجرای استاندارد و تحویل گیری از پیمانکاران