سالن های کنفرانس

    1. پيشنهاد فني و کارشناسي ،موقعيت يابي و طراحي پلان فضا ها ي مورد نياز.
    2. طراحی و پیاده سازی 3D  پلان ها در نرم افزار تخصصی Revit  جهت ارائه به بخش طراحی سازه

     

    1. ارائه طرح و شبیه سازی معماری داخلی کلیه فضاها و نیز ارائه چیدمان ها مختلف جهت سالن های کنفرانس
    2. اندازه گیری اولیه آکوستیک ساختمانی پس از اتمام سفت کاری ، طراحی و ارائه جزئیات آکوستیک استودیو ها و رژی و ارائه محاسبات دقیق و شبیه سازی نرم افزار Odeon  وارائه جزئیات و متریال های مورد نیاز :
    • اصلاح فرم هندسی طرح
    • تعیین ضوابط طراحی
    • مشاوره آکوستیک ساختمانی و عایق بندی صوتی فضا
    • ارائه طرح آکوستیکی داخلی فضا با رعایت ضوابط شامل
    • تعیین نوع مواد و مصالح آکوستیک دیوار ، کف و سقف
    • مشخص نمودن المان های نصبی و چیدمان آنها
    • ارائه طرح پانل های آکوستیکی جهت ساخت مرتبط با فضا و کاربری چند منظوره.
    1. طراحی معماری داخلی و ارائه 3D  فضا .انتخاب رنگبندی و متریال
    2. طراحی  و کارشناسی سیستم های تاسیسات و سیستم های تهویه شامل :
    • تدوین طرح تاسیسات و جانمایی دریچه های دمنده و مکنده مطابق با استاندارد
    • طراحی سیستم هواساز و ارائه دفترچه محاسبات
    1. کارشناسي و طراحي سيستم برق
    • طراحی سیستم برق رسانی
    • طراحی و تدوین سیستم تغذیه نرمال ، اضطراري و بدون وقفه
    • تدوین جدول مصارف برقی بر اساس تجهيزات صدا و تصوير طراحی سیتم برق عمومی
    1. نیازسنجی سیستم­ها جهت ارائه LOM تجهیزات به کارفرما به­همراه آنالیز و براورد اولیه اجرا
    2. ارائه  vendor list سازندگان مختلف به همراه جداول مقایسه­ای قیمت و فنی