Hybrid Class HandBook

  هندبوک" آموزش هیبریدی ، آینده آموزش در پسا کرونا"

      تکنولوژیهای ارتباطی بسیاری ازجنبه های زندگی ما را تغییر داده بود اما سیستم های آموزشی سالها در حد زیادی در برابر این تغییرات مقاومت نمودند. هرچند روشهای مجازی در بسیاری از آموزشهای دانشگاهی استفاده می شد اما این موسسات نیز تا حدی مشخص به آموزش سنتی پایبند بودند ثبت نام ، کلاس  و امتحان به روش حضوری.
      همه گیری کرونا همه این مقاومتها را شکست. ویروس ،فاصله گذاری و تعطیلی !!! و به طور میانگین 1.6 میلیارد دانش آموز و دانشجو  تحت تاثیر قرار گرفتند حتی در میان کشورهای جهان سوم تا بیش از ۹۵ درصد کلا سهای درس را در مقاطعی به تعطیلی کشانده شد .در مدت بیش از یک سال و نیم از شروع همه گیری پلتفرمهای متعدد کلاس مجازی ،  سامانه های متنوع آزمون ساز و حتی شبکه های اجتماعی به یاری آموزش و پرورش دانشجویان و دانش آموزان آمده و با کیفیتی هر چند پایینتر قطار آموزش رانده شده است . اما سوال بسیار مهم آینده تکنولوژی در آموزش است و اینکه آیا تجربیات پاندمی و الزام به استفاده از شیوه های مجازی در آینده آموزش و شیوه های مورد استفاده  پس از کرونا مفید خواهد بود و یا خیر؟
  برای بسیاری از کارشناسان آینده کلا سهای درس ،  ترکیبی خواهد بود از یادگیریهای رو در رو و دسترسی های گسترده و یکسان از راه دور ، عدالت در دسترسی ، آموزش شخصی و ضد بحران که این بخش اعظمی از زندگی نیو نرمال New Normal می باشد .

  در این مقاله سعی خواهیم کرد ضمن تببین مفاهیم و الزامات آموزش ترکیبی ، نمونه موفق پیاده سازی شده را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . 

  برای دانلود این هندبوک اینجا را کلیک کنید