رونمایی از اپلیکیشن رویداد پزشکی

  با عنایت جامعه پزشکی ایران و مساعدتهای وزارت محترم بهداشت ، اولین سامانه مدیریت و اپلیکیشن شرکت حضوری و مجازی در کنگره های علوم پزشکی بدست گروهی از متخصصان ایرانی در مجموعه دانش بنیان تولید و با حضور معاونت محترم تحقیقات و نو آوری وزارت بهداشت بطور رسمی رونمایی گردید. بطور کلی این اپلیکیشن در هر دو بستر اندروید و ای او اس  و به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده فعالیت شده است . ایده این اپلیکیشن بر پایه اشتراک گذاری و  ،Time sharing جهت رویداد های متنوع پزشکی با حداقل هزینه بوده که ضمن اختصاص امکانات متعدد در مراحل ثبت نام و برگزاری ، باعث صرفه جویی در هزینه های برگزاری خواهد شد . برخی قابلیت های این استارتاپ به شرح زیر می باشد .

  • ثبت نام شرکت کنندگان (دریافت حق شرکت و اطلاعات مورد نیاز هر کنگره در فرم ثبت نام و ارسال به تیم اجرایی کنگره جهت تایید )
  • پیام رسانی به شرکت کنندگان تا روز برگزاری کنگره در غالب push notification
  • دسترسی به خلاصه مقالات ، مستندات ، فیلم ، عکس و فایل های صوتی کنگره
  • برنامه زمانی کنگره
  • تبلیغات ، اطلاع رسانی و اسپانسرینگ
  • اطلاعات مکان برگزاری همایش و مسیر یابی و اطلاعات مورد نیاز جهت ایاب ذهاب
  • صدور کارت هوشمند ورود به کنگره (جهت سرشماری ورود و خروج ، دریافت هدایا ، تغذیه و ....)
  • اعلام حضور شرکت کنندگان سخنرانان و رای گیری
  • دریافت پیشنهادات و انتقادات به روند برگزاری
  • ارتباط مستقیم با اساتید و سخنرانان و ارسال پرسش از طریق اپلیکیشن حین سخنرانی
  • پخش مستقیم ویدئویی کنگره در بستر اپلیکیشن
  • امکان اجرای کوئیز و پرسش و پاسخ حین ارائه مطالب
  • دسترسی شرکت کنندگان به محتوای پاورپوینت و سایر مستندات حین ارائه سخنرانان
  • نظر سنجی از شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری

   با عنایت جامعه پزشکی ایران و مساعدتهای وزارت محترم بهداشت ، اولین سامانه مدیریت و اپلیکیشن شرکت حضوری و مجازی در کنگره های علوم پزشکی بدست گروهی از متخصصان ایرانی در مجموعه دانش بنیان تولید و با حضور معاونت محترم تحقیقات و نو آوری وزارت بهداشت بطور رسمی رونمایی گردید. بطور کلی این اپلیکیشن در هر دو بستر اندروید و ای او اس  و به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده فعالیت شده است . ایده این اپلیکیشن بر پایه اشتراک گذاری و  ،Time sharing جهت رویداد های متنوع پزشکی با حداقل هزینه بوده که ضمن اختصاص امکانات متعدد در مراحل ثبت نام و برگزاری ، باعث صرفه جویی در هزینه های برگزاری خواهد شد . برخی قابلیت های این استارتاپ به شرح زیر می باشد .

  • ثبت نام شرکت کنندگان (دریافت حق شرکت و اطلاعات مورد نیاز هر کنگره در فرم ثبت نام و ارسال به تیم اجرایی کنگره جهت تایید )
  • پیام رسانی به شرکت کنندگان تا روز برگزاری کنگره در غالب push notification
  • دسترسی به خلاصه مقالات ، مستندات ، فیلم ، عکس و فایل های صوتی کنگره
  • برنامه زمانی کنگره
  • تبلیغات ، اطلاع رسانی و اسپانسرینگ
  • اطلاعات مکان برگزاری همایش و مسیر یابی و اطلاعات مورد نیاز جهت ایاب ذهاب
  • صدور کارت هوشمند ورود به کنگره (جهت سرشماری ورود و خروج ، دریافت هدایا ، تغذیه و ....)
  • اعلام حضور شرکت کنندگان سخنرانان و رای گیری
  • دریافت پیشنهادات و انتقادات به روند برگزاری
  • ارتباط مستقیم با اساتید و سخنرانان و ارسال پرسش از طریق اپلیکیشن حین سخنرانی
  • پخش مستقیم ویدئویی کنگره در بستر اپلیکیشن
  • امکان اجرای کوئیز و پرسش و پاسخ حین ارائه مطالب
  • دسترسی شرکت کنندگان به محتوای پاورپوینت و سایر مستندات حین ارائه سخنرانان
  • نظر سنجی از شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری