10 سالگی

    10 ساله شدیم ، با بیش از 100 پروژه و 1000 رویداد که در اقصی نقاط ایران برگزار نموده ایم همه اما از الطاف الهی بوده و ماحصل تلاش بی وقفه همکاران متخصص و مشاوران امین و صد البته حسن نظر و اعتماد کارفرمایان گرامی .امیدواریم هرچند سال دیگر که باقی باشیم همچون گذشته ثابت قدم بر اصول ، پایبند به اخلاق و وجدان و مفتخر به اعتماد شما باشیم  .....

    هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد/ هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد/ هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی/ هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد

    حامد پیله وری - مدیر عامل