استودیوهای رادیو تلویزیونی

  شرح خدمات طراحی و مشاوره استودیوی رادیو و تلویزیونی

  1. پيشنهاد فني و کارشناسي ،موقعيت يابي و طراحي پلان فضا ها ي مورد نياز (اعم از استودیوي صدا و تصوير، استوديوي حرفه اي صدا براي راديو محلي ،Master control room  ، ديتا سنتر ) .
  2. طراحی و پیاده سازی 3D  پلان ها در نرم افزار تخصصی Revit  جهت ارائه به بخش طراحی سازه
  3. ارائه طرح و شبیه سازی معماری داخلی کلیه فضاها شامل استودیو ها ،اتاق های فرمان ، لابی و ورودی مجموعه و اتاق های کاربردی و انتخاب تجهیزات اداری و خدماتی مورد نیاز جهت مجموعه .
  4. اندازه گیری اولیه آکوستیک ساختمانی پس از اتمام سفت کاری ، طراحی و ارائه جزئیات آکوستیک استودیو ها و رژی و ارائه محاسبات دقیق و شبیه سازی نرم افزار Odeon  وارائه جزئیات و متریال های مورد نیاز :
  • اصلاح فرم هندسی طرح
  • تعیین ضوابط طراحی
  • مشاوره آکوستیک ساختمانی و عایق بندی صوتی فضا
  • ارائه طرح آکوستیکی داخلی فضا با رعایت ضوابط شامل
  • تعیین نوع مواد و مصالح آکوستیک دیوار ، کف و سقف
  • مشخص نمودن المان های نصبی و چیدمان آنها
  • ارائه طرح پانل های آکوستیکی جهت ساخت مرتبط با فضا و کاربری چند منظوره.
  1. طراحی  و کارشناسی سیستم های تاسیسات و سیستم های تهویه شامل :
  • تدوین طرح تاسیسات و جانمایی دریچه های دمنده و مکنده در استودیو مطابق با استاندارد
  • طراحی سیستم هواساز و ارائه دفترچه محاسبات
  • طراحی و ارائه تاسیسات تهویه اختصاصی اتاق های ماشین و سرور

   

  1. طراحی  و کارشناسی سیستم های زیرساخت مکانیک
  • طراحی کت واک ها و گالری های نور
  • طراحی سیستم ماشینری نور و دکور استودیویی
  • طراحی سیستم های پرده backdrop  و Cyclorama
  • طراحی سیستم اتوماسیون و کنترل

   

  1. کارشناسي و طراحي سيستم برق
  • طراحی سیستم برق رسانی
  • طراحی و تدوین سیستم تغذیه نرمال ، اضطراري و بدون وقفه
  • تدوین جدول مصارف برقی بر اساس تجهيزات صدا و تصوير ، تجهيزات نوري ،تجهيزات حرکتي، برق عمومي مجموعه و سیستم هوارسان.
  • طراحی سیتم برق عمومی
  • طراحی سیستم برق رسانی اختصاصی ماشینری و سیستم نور پردازی

   

  1. طراحی و ارائه جزئیات فنی سیستم های نور پردازی و زیر ساخت های استودیو .
  2. کارشناسي تجهيزات صدا و تصوير،تجهيزات نور ،تجهيزات حرکتي ،تجهيزات شبکه در قالب ليست کلي و ارائه آن به کارفرما جهت گردآوري و تهيه .
  3. ارائه طرح کلي استوديو و برق ،تاسيسات  و نور (عمومي و تخصصي بر اساس کاربرد ))بر اساس تجهيزات از قبل کارشناسي شده و تاييد شده توسط کارفرما.
  4. ارائه نقشه با جزييات اعم از مقدار ورودي ،خروجي سيستم ،تعداد ومتراژکابلهاو زیرساخت های مورد نياز براي هر کدام از حيطه هاي تخصصي صدا ،نور ،تصوير ،اکوستيک ،شبکه ،تاسيسات ،برق و.....
  5. ارائه طرح و تدوین استاندارد های بهره برداری ،نگهداری و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی