طراحی و مشاوره فرمانیه

  مجموعه سینمایی فرمانیه متشکل از 9 سالن سینما ، تئاتر تخصصی و کنسرت هال می باشد . گروه آوید به عنوان مشاور تخصصی در زمینه الکتروآکوستیک و سیستم های اکران دیجیتال سینمایی ، سیستم های نور پردازی ، صدا و تصویر حرفه ای سالن تئاتر و موسیقی در این پروژه ایفای نقش نموده است برخی از خدمات ارائه شده در این پروژه به شرح زیر می باشد :

  تهیه RFP  بر مبنای طراحی اولیه در سه مجموعه برند 

  تهیه مقدمات و برگزاری مناقصه 

  جمع بندی مناقصه و انجام فاز یک پروژه

  تهیه نقشه های شاپ کارگاهی جهت اجرا 

  نظارت بر حسن اجرای پروژه