واحد سیار

    گروه مهندسی آوید در راستای تکمیل خدمات فنی ، مهندسی خود مبادرت به راه اندازی واحدهای سیار تلویزیونی اینترنتی با استفاده از تکنولوژی هوشمند studio ساخت Multicam نموده که این تجهیزات مورد استقبال کارفرمایان محترم در اقصی نقاط ایران گردیده است.

    برخی قابلیت های این واحد سیار به شرح زیر می باشد: