After Sales service

    گروه مهندسی آوید با بهره گیری از  تبادل دانش و تحت حمایت کمپانی های تولید کننده ، موفق به انجام خدمات فنی (مونتاژ، تعمیرات و آموزش) محصولات متنوع نور وصدا و تصویر  در داخل کشور گردیده است.